Konsultacje aktów prawa miejscowego NGO 2011

KONSULTACJE projektów uchwał w sprawie:
- Rocznego Programu Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok,
- Karty Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi.

Wójt Gminy Zabierzów serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok, jak również konsultacji dotyczącej projektu zmiany Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym.
Termin konsultacji: od 19 października do 03 listopada 2011 roku.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na Gminy Zabierzów.
Forma konsultacji:
wyrażenie pisemnej opinii na załączonym formularzu i złożenie osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zabierzów, ul. Kolejowa 11, 32- 080 Zabierzów (poniedziałek w godz.9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00)
wyrażenie elektronicznej opinii na załączonym formularzu i przesłanie na adres e-mail: j.wozniak@zabierzow.org.pl..
Proszę o wyraźne zaznaczenie, którego projektu uchwał wypełniony formularz dotyczy.

Osoba do kontaktu:
p. Joanna Woźniak – Podinspektor w Referacie ds. Rozwoju i Promocji, tel. 012/ 285-13-66, e-mail: j.wozniak@zabierzow.org.pl.

Załączniki:
Załącznik Nr 1: Formularz konsultacji
Załącznik Nr 2: Projekt Uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 roku
Załącznik Nr 3: Projekt zmiany Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie Karty Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 roku

Pliki do pobrania