Informacje dla mieszkańców – modernizacja linii kolejowej E30 w gminie Zabierzów

Gmina nie odpowiada za zmiany harmonogramu prac i termin rozpoczęcia robót przez PKP.

Uwaga!!!!

Zmiana terminów rozpoczęcia robót związanych z  przebudową linii E-30, wcześniej podane terminy ulegają zmianie z przyczyn leżących po stronie inwestora (PKP).

 • Zgodnie z informacją otrzymaną od generalnego wykonawcy modernizacji linii kolejowej nr 133, od dnia 24.04.2017 r. na okres około 5 tygodni zostanie zamknięty przejazd kolejowy w Niegoszowicach. Prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów.

 

 • Całkowite zamknięcie przejazdu pod wiaduktem w ciągu ul. Kolejowej w Zabierzowie nastąpi w dniu  28.08.2016 r. 
 • Od dnia 16.08.2016 r. nastąpią zmiany w kursowaniu komunikacji zbiorowej MPK. Linia 248 zamiast przejazdu ulicą Kolejową – będzie jeździć od skrzyżowania w Modlniczce w stronę ulicy  Zielonej w Bolechowicach, następnie przez ulicę Rodziny Poganów do młyna w Zabierzowie gdzie będzie zawracał w stronę Zelkowa na starą trasę. Jednocześnie zostanie zwiększona częstotliwości kursowania autobusu 238.
 • Do dnia 28.08.2016 możliwy będzie przejazd pod wiaduktem kolejowym w Zabierzowie – należy się jednak liczyć z czasowymi ograniczeniami w ruchu.
 • Budowa przejścia podziemnego przy stacji kolejowej  w Zabierzowie nowy termin rozpoczęcia robót to 28.08.2016 r. Przejście będzie wybudowane w miejscu istniejącej kładki. W momencie przystąpienia do rozbiórki kładki wykonawca zapewni możliwość bezpiecznego przekraczania torowiska dla pieszych.
 • Zamknięcie przejazdu przez skrzyżowanie ulic Kolejowej i Szkolnej – marzec 2017 r. na ok. 3 miesiące.
 • Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Dębową rozpoczęcie prac to 28 sierpnia 2016 r.  Istniejący obiekt zostanie zastąpiony nowym, który będzie stanowił ciąg pieszo rowerowy, składający się   z wydzielonego pasa dla rowerów (szer. 3,50) oraz chodnika ( szer. 1,50) o skrajni pionowej (2,50).
 • Likwidacja przejazdów na ulicach Łąkowej i Myszala w Zabierzowie w terminie   od 28.08.2016 r. Zachowana będzie możliwość przejazdu dla mieszkańców  i służb ratunkowych.
 • Likwidacja przejazdu w Rudawie w terminie od 15.09.2016 r. Zachowana będzie możliwość przejazdu dla mieszkańców oraz służb ratunkowych.
 • Przebudowa wiaduktu drogowego na ciągu ulicy Topolowej w Rząsce rozpoczęcie prac od 15.09.2016 r. Istniejący obiekt zostanie zastąpiony nowym i poszerzony do 2 pasów ruchu po 3 m każdy oraz o chodnik szerokości 2 m. Tymczasowy projekt organizacji ruchu przewiduje całkowite zamknięcie odcinka ulicy Topolowej dla ruchu kołowego i pieszego oraz wprowadzenie objazdów, nie będzie utrudnień dla ruchu pieszego wzdłuż torów.
 • Remont wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Oświecenia w Rząsce. Przewidywany termin od 22.08.2016 r. do końca września 2016 r. Utrudnienia w ruchu drogowym będą polegały na zawężeniu pasa ruchu do szerokości 2,25 m na długości  ok. 15 m.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy dzwonić pod numer 12 283 07 08.

Gmina nie odpowiada za zmiany harmonogramu prac i termin rozpoczęcia robót przez PKP.

 

Wiesław Cader

 

20160803_085815

Pliki do pobrania