Kardynał Franciszek Macharski

smacharski

 Kardynał Franciszek Macharski Franciszek Antoni Macharski urodził się w Krakowie 20 maja 1927 roku. W latach 1945-1950 wstąpił do krakowskiego Metropolitarnego Wyższego  Seminarium Duchownego, w którym kształcił się na duszpasterza. Równocześnie studiował na Wydziale Teologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie 23 czerwca 1950 roku otrzymał  stopień magistra teologii. Na kapłana wyświęcony został w Krakowie przez metropolitę kardynała Adama Stefana Sapiekę. W latach 1956-1961 kontynuował studia specjalistyczne  na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim zakończone doktoratem z teologii pastoralnej. Po powrocie ze studiów pełnił funkcję wykładowcy, ojca duchownego,  rektora WSD. 29 listopada 1978 roku ustanowiony arcybiskupem metropolitą krakowskim. Konsekrowany na biskupa 6 stycznia 1979 roku w Bazylice św. Piotra w Rzymie przez Jana Pawła II.  W tym samym roku nadano mu godność kardynała. Doktor honoris causa Fu Jen Catholic University w Taipei (1989), Adamson University w Manilii (1989), Akademii Teologii Katolickiej  w Warszawie (1992), Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2000). Posiada wiele odznaczeń i wyróżnień, w tym Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą –  najważniejsze odznaczenie niemieckie dla obcokrajowców przyznane przez Prezydenta RFN Johannes’a Rau’a za zasługi na rzecz pojednania między narodami polskimi i niemieckim (2000),  Kawaler Orderu Uśmiechu przyznany w Radwanowicach (1998), tytuł Małopolanina Roku 2000.

Pliki do pobrania