Józef Kruk

wg 084a JÓZEF KRUK urodził się 27 lutego 1947 r. w Krakowie. Nauki pobierał
w krakowskich szkołach, przez 48 lat pracował w Zakładzie Medycyny Sądowej
w Krakowie. W 1990 r. wspólnie z żoną Krystyną założyli firmę Usługi Komunalne Kruk. Jest współzałożycielem  i wiceprezesem Jurajskiej Izby Gospodarczej.
W 2013 r. przeszedł na emeryturę.

 Józef Kruk od ponad dwudziestu lat wspiera wiele imprez sportowych  i prawie wszystkie imprezy charytatywne na terenie gminy Zabierzów. Pomaga bezinteresownie  potrzebującym, poszkodowanym przez los. Wspomaga finansowo Koła Gospodyń Wiejskich, służy pomocą i radą strażakom OSP, klubom seniora, radom sołeckim  zabierzowskiej gminy i wszystkim, którzy zwrócą się do niego
o pomoc. Swoim życiem, pracą i społecznym działaniem dla dobra wspólnego Józef Kruk wniósł trwałe zasługi dla gminy Zabierzów, także w dziedzinie promocji gminy i  poszczególnych sołectw.

 Józef Kruk posiada wiele tytułów nadanych mu przez włodarzy gmin powiatu krakowskiego; W 2013 r. w plebiscycie organizowanym przez redakcję Dziennika Polskiego zajął  pierwsze miejsce w naszym powiecie uzyskując zaszczytny tytuł Najbardziej Wpływowego Człowieka Powiatu. Zaangażowanie Józefa Kruka
w działalność społeczną i kulturalną wykracza poza granice gminy. Mimo, iż mieszka na terenie gminy Wielka Wieś jest trwale kojarzony z gminą Zabierzów. Wszędzie jest  serdecznie witany, a jego obecność jest zawsze  sympatycznie
i z należytymi honorami traktowana przez  wszystkich mieszkańców.

 Działania Józefa Kruka były wielokrotnie doceniane przez władze gminy Zabierzów, chociażby poprzez  nadanie mu Oskara Gminnego w kategorii „Najlepszy z najlepszych” i  wielokrotne wyróżnianie podczas imprez gminnych. Wkład w liczne wydarzenia o charakterze charytatywnym, takie jak np. wyremontowanie Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala w Prokocimiu świadczą o tym, że w swoim postępowaniu nie zawęża się do granic administracyjnych gminy. Dla niego najważniejszy jest drugi  człowiek i jego szczęście.

Pliki do pobrania