Zarządzanie Kryzysowe

Wstęp

Na terenie Gminy Zabierzów mamy do czynienia z różnymi zagrożeniami, które mogą być wywołane między innymi przez zjawiska meteorologiczne bądź też działalność człowieka. Zjawiska meteorologiczne takie jak: intensywne opady deszczu, śniegu, gradobicia, burze, gołoledź, silne wiatry i trąby powietrzne można podzielić na te, których siłę i zasięg współczesna technika jest wstanie przewidzieć  i na te które do końca nie są przewidywalne. Biorąc pod uwagę powyższe  zagrożenia nie da się stworzyć bezpiecznego państwa, województwa,  powiatu czy też gminy bez wsparcia systemu ratowniczego. Działania w ramach systemu ratowniczego mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie

w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwanie ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury to tzw. zarzadzanie kryzysowe będące elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Trochę historii

Jeszcze przed 1997 r. oprócz obrony cywilnej nie istniała żadna struktura czy formacja, która zajmowała by się w ramach administracji zarządzaniem kryzysowym. Już w trakcie powodzi w lipcu 1997 r. został dostrzeżony brak rozwiązań systemowych, pozwalających na koordynację działań wszystkich podmiotów administracji oraz innych jednostek wchodzących w skład różnorodnych struktur ratowniczych państwa. Po powodzi nazwanej „powodzią stulecia” podjęto próby tworzenia struktur zarządzania kryzysowego. Dopiero jednak w 2007 r. powstała ustawa o zarządzaniu kryzysowym, która wskazywała zadania państwa oraz samorządów w zakresie zarządzania kryzysowego. Na jej podstawie powstał też opracowany w Gminie Zabierzów Plan Zarządzania Kryzysowego.

Zarzadzanie kryzysowe dziś

Plan Zarządzania Kryzysowego jako dokument tworzy obraz zagrożeń
z jakimi możemy mieć do czynienia oraz wskazuje na podział obowiązków poszczególnych osób, organizacji i służb ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia.
W Gminie Zabierzów monitoring zagrożeń odbywa się na bieżąco, a  w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia uruchomione zostają o każdej porze dnia i nocy osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, organizacje i służby ratownicze wyszczególnione w siatce bezpieczeństwa. Wymienione obok podmioty stają się uczestnikami Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Zabierzów.

Gmina Zabierzów jest miejscem, w którym bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem. W ramach systemu bezpieczeństwa na terenie gminy funkcjonuje Komisariat Policji, dobrze zorganizowane jednostki OSP, które są  wyposażone
i starannie przygotowane do uczestnictwa w działaniach ratowniczych, jak również pracownicy Urzędu Gminy Zabierzów, którzy współtworzą Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego mając wyznaczone zadania na wypadek sytuacji kryzysowej.

Pliki do pobrania