Pomniki przyrody w Gminie Zabierzów

IMG_5582

Podczas XXXIV sesji Rady Gminy Zabierzów, która odbyła się 21 grudnia 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Zabierzów. Celem przedmiotowej uchwały była aktualizacja danych o pomnikach przyrody m. in. obwody i wysokości drzew oraz ich lokalizacja w formie opisu położenia i współrzędnych geograficznych. Uaktualniono zapisy na temat ochrony czynnej oraz zakazy w stosunku do wszystkich pomników przyrody. Dodatkowo w przedmiotowej uchwale załączono mapy przedstawiające położenie pomników przyrody w terenie.

Obecnie na terenie naszej gminy znajduje się 69 szt. pomników przyrody (3 źródła, 1 skała i 65 szt. drzew). W 2021 roku zostały wymienione na nowe wszystkie tabliczki na drzewach pomnikowych.

Link uchwały:

Uchwała Nr XXXIV/396/21 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Zabierzów

 https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,2036754,uchwala-nr-xxxiv39621-rady-gminy-zabierzow-z-dnia-21-grudnia-2021-r-w-sprawie-pomnikow-przyrody-znaj.html

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami