Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Uwaga Ważny Komunikat

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2022 r. złożyć oświadczenieo wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2021 (w tym I rata do 31 stycznia, II rata do 31 maja oraz III rata do 30 września).

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Druki oświadczeń  można pobrać ze strony – załącznik poniżej .

Opłatę można uiścić w kasie urzędu (gotówką, kartą), a także bezgotówkowo na rachunek Urzędu w  Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Zabierzów:
26 8591 0007 0030 0000 0879 0003

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można również przesłać listem poleconym na adres Urzędu Gminy Zabierzów.

 

 

 

Pliki do pobrania