Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski

Bez tytułu

 

Polecamy wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pt.” Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski”, pod redakcja naukową Józefa Hernika, Barbary Prus, Karola Króla – w polskiej i angielskiej wersji językowej. 

W katalogu można znaleźć szereg cennych informacji na temat kultury, historii, obyczajów i dziedzictwa kulturowego Małopolski w tym Gminy Zabierzów.

#

Hernik, J., Prus, B., Król, K. (Eds.) (2021). Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ISBN 978-83-66602-23-6). http://dx.doi.org/10.15576/978-83-66602-23-6

#

Hernik, J., Król, K., Prus, B. (Eds.) (2021). Catalogue of the cultural heritage of Małopolska. From past to modern regional development in an international context. Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow (ISBN 978-83-66602-24-3). http://dx.doi.org/10.15576/978-83-66602-24-3