LGD Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu:

  1. realizacji inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa. Nabór 1/2022 ▶ https://tiny.pl/95pnx
  2. wyposażenia podmiotów działających w strefie kultury. Nabór 2/2022 ▶https://tiny.pl/95png
  3. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Nabór 3/2022 ▶https://tiny.pl/95pn9
  4. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Nabór 4/2022 ▶ https://tiny.pl/95pnc

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 17 do 31 stycznia 2022 r.