Nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną – odciskami palców

Bez nazwy-1

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 8 listopada 2021 r. wydawane będą nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną – odciskami palców. Ponadto na dowodzie osobistym będzie umieszczony podpis posiadacza dowodu osobistego (osoby powyżej 12 roku życia).

Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość

i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic państw, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży.

Dodatkowo e-dowód jest bezpiecznym narzędziem, które umożliwia:

 • uwierzytelnianie w e-usługach,
 • podpisywanie dokumentów elektronicznych,
 • korzystanie z automatycznych bramek granicznych (np. na lotniskach),
 • komunikację obywatela z:
 • administracją publiczną,
 • służbą zdrowia,
 • podmiotami komercyjnymi.

Dokumenty wydane przed 08.11.2021 roku zachowują swoją ważność do daty wskazanej
w dokumencie.

Warstwa graficzna zmieni się nieznacznie, natomiast warstwa elektroniczna będzie zawierać:

 • certyfikat potwierdzania obecności – zamieszczany w e-dowodzie każdej osoby,
 • certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania – zamieszczany w e-dowodzie każdej osoby, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • certyfikat podpisu osobistego – zamieszczany w e-dowodzie osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu wyraziła zgodę na umieszczenie tego certyfikatu,
 • przestrzeń na zamieszczenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną można złożyć tylko w przypadku, gdy dokument ma być wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia. Od osób, które ukończyły 12 lat pobierane są odciski palców, w związku z czym złożenie wniosku odbywa się tylko w urzędzie.

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.edowod.gov.pl oraz w ulotce.

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Pliki do pobrania