Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dot. budowy obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej 79

Bez nazwy-1

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79

https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,2013989,obwieszczenie-wojewody-malopolskiego-dot-wszczecia-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-.html

 

 

Pliki do pobrania