Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zabierzów.

Znak sprawy: WGG.6840.10.2021.TM                      Zabierzów, dn. 30.09.2021 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniach od 06.10.2021 r. do 27.10.2021 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zabierzów.

Elżbieta Burtan
Wójt Gminy Zabierzów
/-/