Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzeszowice zaprasza mieszkańców Gminy Zabierzów do udziału w spotkaniach mających formę FORUM SPOŁECZNEGO

Karniowice

                                                                                                                                   INFORMACJA

Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzeszowice zaprasza mieszkańców Gminy Zabierzów do udziału w spotkaniach mających formę FORUM SPOŁECZNEGO. Celem takich spotkań będzie przedstawienie założeń oraz dyskusja nad obecnie tworzonym Planem Urządzenia Lasu (PUL). Potrzeba zorganizowania FORUM jest wynikiem realizacji prac nad nowym PUL, które Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie zleciła wykonać firmie pn. „Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie”.

Planowane spotkania będą miały miejsca w następujących terminach oraz lokalizacjach:

  • 08.10.2021 r., miejscowość Karniowice, godz. 1100-1230
  • 08.10.2021 r., miejscowość Kleszczów, godz. 1300-1430

 

Miejsca wyznaczonych spotkań zostały oznaczone na mapach poglądowych.

Jakiekolwiek pytania należy kierować do Nadleśnictwa Krzeszowice , ul. Leśna 13,
32-080 Zabierzów, nr tel. 12 285 11 80

Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzeszowice

                                                                                /-/  Edward Suski

Pliki do pobrania