Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr/1

Zabierzów, 23.09.2021 r.

POZ.5533.58.2021

Ostrzeżenie

dla ludności przebywającej na obszarze Gminy Zabierzów.

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Zjawisko Silny wiatr/1
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: Od godz. 00:00 dnia 24.09.2021 r. do godz. 16:00 dnia 24.09.2021 r.
Prawdopodobieństwo: 80%
Obszar: Powiat Krakowski.
Przebieg: Prognozowane się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu, skręcającego na północno-zachodni.
Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.270.2021 z dnia 23.09.2021 r. Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.