Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Zabierzów.

Znak sprawy: WGG.6845.15.2021.KP                     Zabierzów, dn. 15.09.2021 r.
WGG.6845.16.2021.KP

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniach od 20.09.2021 r. do 11.10.2021 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Zabierzów.

Elżbieta Burtan
Wójt Gminy Zabierzów
/-/