Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Znak sprawy: WGG.6840.7.2021.TM                        Zabierzów, dn. 12.07.2021 r.
WGG.6840.8.2021.TM

 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniach od 14.07.2021 r. do 04.08.2021 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zabierzów.

Elżbieta Burtan
Wójt Gminy Zabierzów
/-/