Nielepice wśród 10 najpiękniejszych wsi Małopolski!

DCIM100MEDIADJI_0733.JPG

Sołectwo Nielepice w konkursie Województwa Małopolskiego „Małopolska Wieś 2021” zdobyło wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza Małopolska Wieś” i tym samym znalazło się w gronie 10 najpiękniejszych miejscowości naszego województwa. Dodatkową nagrodą jest kwota 10 000 zł do przeznaczenia na sołeckie inicjatywy.

Celem konkursu było promowanie dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego, promowanie działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – działań nowatorskich, innowacyjnych w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym  i społecznym, promowanie działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i  integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi, kształtowanie świadomości kulturowej, patriotycznej i historycznej, uszanowania wolności i postaw odpowiedzialnych za wspólnoty, tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej, utworzenie narzędzi internetowych służących upowszechnianiu informacji dla mieszkańców odnośnie bieżących wydarzeń i walorów sołectwa.

Gratulujemy!