STOWARZYSZENIE LKS POTOK WIĘCKOWCICE z wyróżnieniem w konkursie KRYSZTAŁY SOLI 2020

kryształy soli 2020

STOWARZYSZENIE LKS POTOK WIĘCKOWCICE z wyróżnieniem w konkursie KRYSZTAŁY SOLI 2020 – Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego                                                                          przyznanego za realizowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. 

Dzięki  środkom finansowym z Funduszy Norweskich  działacze Stowarzyszenia skupiali się przez ponad 12 lat  nie tylko na sporcie ale podjęli trud opracowywania różnorodnych programów dla wielopokoleniowej społeczności lokalnych sołectw.

Pozyskiwano kolejne wsparcia finansowe, organizowano nowe sekcje sportowe a dla niezrzeszonych  liczne  zajęcia rekreacyjne, warsztaty, półkolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, pikniki, dziesiątki wycieczek, spotkań i imprez okolicznościowych. To mieszkańcy Więckowic i Kobylan byli głównymi odbiorcami (z innych sołectw także) rozległej pracy programowej, organizacyjnej, twórczej działaczy społecznych LKS POTOK. Staraliśmy się aby mieszkańcy mieli kontakt z najbardziej zróżnicowaną ofertą na ciekawe spędzanie czasu wolnego w miejscu zamieszkania.

Okres epidemii koronawirusa, rozporządzenia  rządowe zamykające lub ograniczające działalność  edukacyjną, sportową (i inne ważne z punktu widzenia rozwoju  społecznego) spowodowały, że obecnie będziemy skupiać się nad powrotem do pełnej działalności sportowej, przywracając treningi  i udział we współzawodnictwie  dzieci, młodzieży sekcji kung fu oraz do udziału piłkarzy w meczach, sparingach i rozgrywkach Podokręgu Małopolskiego.

Dlatego  tak ważne i motywujące są nagrody i wyróżnienia przyznawane na różnym szczeblu administracyjnym dla działaczy, trenerów i zawodników -  odznaczenia, nagrody i puchary:  Małopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty Powiatu Krakowskiego,  Wójta Gminy Zabierzów, Burmistrza Krzeszowic.

Dziękujemy wszystkim, którzy współpracując ze Stowarzyszeniem LKS POTOK Więckowice popierając jego działalność i osiągnięcia, przyczyniają się do zainteresowania jego pracą  i wzrastającą  ilością uczestników zajęć  klubowych  sekcji.

 Z archiwum LKS POTOK