Akcja informacyjna dotycząca projektu budowy obwodnicy Zabierzowa

d-01-orientacja-1_25000

Zgodnie z informacją jaka wpłynęła do Urzędu Gminy Zabierzów, z uwagi na stan epidemiczny Zamawiający dla przedmiotowego zadania, tj. GDDKiA w Krakowie zdecydował się odstąpić od stacjonarnego dyżuru Projektanta i Inwestora. Celem umożliwienia zapoznania się z aktualnymi rozwiązaniami projektowymi, na dedykowanej stronie internetowej o adresie : http://dk79-zabierzow.pl  (zakładka: „MATERIAŁY GRAFICZNE” ) zamieszczono aktualną dokumentację projektową.

Wszelkie uwagi i pytania można przesyłać zarówno do biura projektowego jaki do Zamawiającego za pośrednictwem poczty tradycyjnej jak i elektronicznej. Adresy do korespondencji zamieszczone zostały na ww. stronie internetowej w zakładce: „KONTAKTY”.

Tekst:

Wydział Infrastruktury Komunalnej

UG Zabierzów

 

Pliki do pobrania