Głosowanie! na zadania w Gminie Zabierzów – Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

185257541_5876422532375712_2334547554128871685_n

Głosowanie zacznie się już 14 maja i będzie trwać do 14 czerwca 2021 roku. Każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat  będzie mógł oddać głos na wybrane przez siebie zadanie.

Zachęcamy do oddania głosu na zadania – które będą realizowane na terenie Gminy Zabierzów:

 

KOM 10 Futbolowe Żaki – Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny 
 
KOM 15 Kocham Piłkę – Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny
 
KOM 30 Podkrakowskie granie – Subregion Krakowski Obszar Metropolitarny

 

KOM 33 – Siatkówka  w  Zabierzowie -  ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami siatkówki.

 

W tym roku będą trzy możliwości oddania głosu. W obecnej sytuacji w naszym kraju najprostszą, najszybszą i najbezpieczniejszą będzie opcja zagłosowania przez Internet – 14 maja na stronie www.bo.malopolska.pl zostanie uruchomiony specjalnie przygotowany panel do głosowania.

Mieszkańcy Małopolski będą mieli również możliwość uzupełnienia karty do głosowania i wrzucenia jej do jednej z urn postawionych w 19 punktach do głosowania.

Głosy będzie można oddać także korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego lub do jednej z jego agend zamiejscowych, z dopiskiem na kopercie: „BUDŻET OBYWATELSKI”.

Adres naszego urzędu:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Adresy naszych agend zamiejscowych:

Nowy Targ
Al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ

Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz

Oświęcim
ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim

Tarnów
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że o ważności głosu decyduje data jego wpływu do urzędu – a nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze przed 14 maja lub po 14 czerwca 2021 roku, zostanie uznany za nieważny!

Wzór Karty do głosowania 5. edycja BO Małopolska