,,VI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zabierzowie”

unnamed (1)

W sobotę 8 maja br. odbył się w Szkole Podstawowej w Rudawie VI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zabierzowie. Otwarcia Zjazdu dokonał druh Prezes Marcin Cieślak. Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru oraz uczczono minutą ciszy zmarłych druhów.  Podczas zjazdu zabrali głos: Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów, dh Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Henryk Krawczyk Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów. W trakcie Zjazdu ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zabierzowie dh Marcin Cieślak podsumował pięć lat działalności Związku oraz przedstawił propozycję programową na najbliższe pięć lat. Podczas Zjazdu podjęto pięć uchwał, które dotyczyły kwestii organizacyjnych, podsumowujących oraz programu działania na kolejną kadencję. W przerwie obrad  ukonstytuował się również nowy Zarząd, którego Prezesem został ponownie dh Marcin Cieślak, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 2009 r. Komendantem Gminnym OSP został też na kolejną kadencję dh Przemysław Sitarski. Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiat krakowski ziemski zostali również wybrani dh Marcin Cieślak i dh Przemysław Sitarski. Zjazd był przepełniony treścią merytoryczną, do tego stopnia, że wyczerpano już wiele tematów, które mogły być poruszane podczas dyskusji, która była jednym z punktów obrad, a która nie została zbyt mocno podjęta przez druhów. Za działalność na rzecz Związku zostali pamiątkowymi toporkami wyróżnieni: ks. prałat Stanisław Maślanka kapelan OSP, dh Stanisław Baranowski, dh Michał Biller. Komendant Gminny Dh Przemysław Sitarski słownie wyróżnił dh Piotra Hynka z OSP Zabierzów za ponad 900 wyjazdów do zdarzeń w okresie ostatnich pięciu lat. W organizacji zjazdu pomagali druhowie z OSP Rudawa i OSP Kobylany oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie. Zjazd odbył się w  obowiązującym reżimie sanitarnym”.

Marcin Cieślak – Prezes ZOG ZOSP RP w Zabierzowie