Projekt „Ekochatka Blisko Krakowa” – podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

pobrane

LGD Blisko Krakowa zaprasza do zapoznania się z filmem/warsztatem online, który powstał w ramach projektu „Ekochatka Blisko Krakowa – podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez utworzenie mobilnej pracowni OZE”.

W filmie przedstawiono zasady działania pompy ciepła, fotowoltaiki, energii wiatru oraz energii cieplnej. Do przeprowadzenia eksperymentów wykorzystano wybrane modele zakupione w ramach projektu.

Podmioty zainteresowane nieodpłatnym wypożyczeniem modeli odnawialnych źródeł energii dostosowanych do różnych grup wiekowych zapraszamy do kontaktu z Lokalną Grupą Działania Blisko Krakowa z siedzibą w Radziszowie, ul. Szkolna 4 (Dwór Dzieduszyckich).

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=sERjPCY3RaY

Link do artykułu: http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2021/1585-ekochatka-blisko-krakowa.html