Metalowe serce w Więckowicach

2021.04.24 -  Serce Metalowe - Akcja (2)

Duże serce stoi w centrum Więckowic przy Remizie. Zachęcamy bardzo gorąco o włączenie się w tę akcję, która nic nas nie kosztuje – a poprzez zbiór plastikowych nakrętek – naprawdę możemy wiele pomóc – dać dobra tym najmłodszym mieszkańcom naszego powiatu i okolic – myślę tu o dzieciach.
W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję sponsorom tego serca z naszych Więckowic oraz z Stargardu Szczecińskiego, Krzeszowic, Niegoszowic, Zabierzowa, Brzezia i Krakowa. Tak naprawdę dzięki tym sponsorom udało się to dzieło zrealizować w tym trudnym czasie pandemii.
Zbierajmy więc nakrętki plastikowe  a środki z tej akcji uzbierane przeznaczymy na zakup niezbędnych lekarstw i sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieciaków. Zapraszam też mieszkańców okolicznych miejscowości do Więckowic z nakrętkami. Akcja będzie trwać ufam już na stałe u nas w Więckowicach. Dziękuję również bardzo serdecznie druhowi Piotrkowi z OSP Więckowice za monitorowanie stanu bieżącego uzupełniania nakrętek w metalowym sercu.

Sołtys Więckowic

Radny Gminy Zabierzów

Adam Wierzbicki