Gmina Zabierzów zwolniła restauratorów z części opłat

Bez nazwy 1

Na wniosek wójt Elżbiety Burtan, podczas ostatniej sesji Rada Gminy Zabierzów podjęła uchwałę o zwolnieniu zabierzowskich restauratorów z części opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Decyzją Rady Gminy Zabierzów, zwolniono przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Zabierzów z części opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Jednocześnie, przyznano także zwrot poniesionych kosztów tym przedsiębiorcom, którzy wnieśli opłatę jednorazowo, w terminie do końca stycznia tego roku. Na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z ulgi mogą skorzystać właściciele restauracji, którzy objęci są zezwoleniami na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży. Nie obejmuje zatem właścicieli sklepów, gdzie alkohol kupuje się wyłącznie na wynos. Zwrot części opłaty następuje na wniosek przedsiębiorcy. W celu prawidłowej identyfikacji numeru rachunku bankowego, na jaki ma być dokonany zwrot części opłaty, przedsiębiorcy są proszeni o wypełnienie i złożenie informacji, zgodnie z załączonym wzorem.

 

Wydział Rozwoju i Promocji

UG Zabierzów

Pliki do pobrania