Weź udział w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów do 2030 r.

konsultacje_strategia

Zapraszamy na pierwszy dyżur konsultacyjny – w najbliższy wtorek 20 kwietnia w godz. 15.30-18.30 na Rynku w Zabierzowie.Podczas dyżuru będzie można zapoznać się z najważniejszymi założeniami Strategii, uzyskać odpowiedzi na pytania dot. projektu dokumentu oraz zgłosić swoje uwagi i pomysły (ustnie lub pisemnie).

Dokument Strategii Rozwoju określa kierunki rozwoju całej gminy na najbliższe 10 lat i dotyczy wszystkich mieszkańców. W dokumencie wyznaczono kluczowe obszary rozwoju gminy Zabierzów w postaci trzech domen strategicznego rozwoju:

  • Środowisko przede wszystkim – gmina Zabierzów stawiająca na wspólną odpowiedzialność za przyrodę, klimat i zdrowie mieszkańców
  • Stąd wszędzie blisko – gmina Zabierzów dostępna i dobrze skomunikowana
  • Inspirujące miejsce do życia – gmina Zabierzów zapewniająca komfortową przestrzeń do nauki, wypoczynku i rozwijania pasji

Dla każdego z tych obszarów opracowano plan działań, w ramach którego znalazły się cele kierunkowe, sposoby ich realizacji (cele operacyjne) oraz kierunki działań (zadania).

Zachęcamy do zapoznania się z całym projektem Strategii: https://www.zabierzow.org.pl/2021/03/30/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-strategii-rozwoju-gminy-zabierzow-do-2030-r/

Do 4 maja uwagi można także zgłaszać pisemnie– poprzez formularz, dostępny do pobrania https://www.zabierzow.org.pl/2021/03/30/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-strategii-rozwoju-gminy-zabierzow-do-2030-r/ lub przez formularz online: https://forms.gle/K1PEwyNzju4fedK9A