Informacja dotycząca szczepień na Covid 19 na terenie gminy Zabierzów – aktualizacja 06.04.2021

Bez nazwy 1

Od 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się mogą osoby powyżej 70. roku życia.

W Ośrodku Zdrowia w Rudawie został uruchomiony nr telefonu przeznaczony wyłącznie do rejestracji na szczepienia 572-495-399.

Punkty szczepień w Zabierzowie i Bolechowicach

Od czwartku, 28 stycznia 2021 roku uruchomione zostają dodatkowe punkty szczepień w Zabierzowie i Bolechowicach

UWAGA! Nie ma możliwości osobistej rejestracji poprzez wizytę w punktach szczepień w Zabierzowie i Bolechowicach.

Punkty Szczepień będą prowadziły rejestrację Pacjentów wyłącznie poprzez infolinię NFZ- telefon 989 lub poprzez dedykowany numer kontaktowy (czynne od 28 stycznia 2021):

- Punkt Szczepień w Zabierzowie – ul. Śląska 236, tel. 797 275 969

- Punkt Szczepień w Bolechowicach – ul. Ogrodowa 5, tel. 797 275 939

- Punkt Szczepień w Zabierzowie i w Bolechowicach – tel. 572 134 994

 

Rejestracji telefonicznej pod tymi numerami komórkowymi można dokonać od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00

Podmiotem medycznym wykonującym szczepienia w porozumieniu z Gminą Zabierzów będzie Krakowskie Centrum Diagnostyczno-Kliniczne w Krakowie.

W ramach Punktów Szczepień będą działały Mobilne Zespoły Szczepień, wykonujące szczepienia osób niepełnosprawnych i chorych, w miejscu ich zamieszkania.

Punkt Szczepień w Rudawie – rejestracja Pacjentów poprzez infolinię NFZ, telefon 989

W Ośrodku Zdrowia w Rudawie został uruchomiony nr telefonu przeznaczony wyłącznie do rejestracji na szczepienia 572-495-399.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” s.c. Dorota Stachura-Biedroń, Maria Kolczyńska-Czepiec, adres: Rudawa, ul. Antoniny Domańskiej 24.

Rezerwacja terminu szczepienia

W celu dokonania rezerwacji wizyty należy zadzwonić na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia pod numer telefonu 989. Na infolinii osoba, która chce się zaszczepić uzyska informacje o najbliższym dla niej punkcie szczepień oraz ustali miejsce, datę i godzinę szczepienia. W dniu szczepienia w wybranym ośrodku zdrowia, zostaniemy poddani krótkiemu badaniu przez lekarza pierwszego kontaktu, który podejmie decyzje co do szczepienia. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, szczepienie nastąpi tego samego dnia. Po szczepieniu osoba zaszczepiona musi pozostać przez ok. 30 minut, na obserwacji. Po tym zostanie również wyznaczony termin podania drugiej dawki szczepionki.

Osoba, która chce się zaszczepić, nie musi starać się o skierowanie na szczepienie, skierowania generowane są automatycznie dla kolejnych grup wiekowych i będą zapisywane w systemie NFZ.

W procesie kwalifikacyjnym do Narodowego Programu Szczepień mogły wziąć udział wyłącznie placówki medyczne lub osoby działające w ramach indywidualnych, medycznych praktyk zawodowych. Urząd Gminy nie miał żadnego wpływu na procedurę naboru. W pierwszej kolejności do programu zakwalifikowane zostały placówki POZ, które miały umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien, lista Punktów Szczepień na terenie całego kraju będzie jeszcze aktualizowana.

Bezpłatny transport na szczepienia dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

W odpowiedzi na potrzeby osób starszych, chorych i niepełnosprawnych Urząd Gminy Zabierzów uruchomił specjalną linię telefoniczną dla mieszkańców naszej gminy pod którym można zamówić bezpłatny transport na szczepienie z domu do ośrodka zdrowia. Transport umawiamy dopiero po dokonaniu rezerwacji wizyty na infolinii NFZ. Numer telefonu czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy 519 819 028.

Jakie placówki mogły zgłaszać się do Narodowego Programu Szczepień?

Nabór do programu Narodowego Programu Szczepień był prowadzony do 11 grudnia 2020 r. Zainteresowane placówki (ośrodki zdrowia) musiały same zgłosić się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłaszający się muszą też spełniać szereg warunków aby wziąć udział w programie, m.in.:

- do programu zakwalifikuje się placówka, która zadeklaruje wykonywanie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu przez jeden zespół szczepiący, oraz zdolność do wykonania co najmniej 180 szczepień w tygodniu

- placówka, która stara się o dołączenie do programu, musi również posiadać zespół wyjazdowy, który będzie szczepił pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie zgłosić się do punktu szczepień. Każdy zespół szczepiący musi składać się z: lekarza, pielęgniarki, położnej lub higienistki szkolnej bądź osoby wykonującej inny zawód medyczny, która posiadająca niezbędne uprawnienia i kwalifikacje.

Szczegółowe wymagania dla Punktów Szczepień: https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/aktualnosci/ogloszenie_prezesa_narodowego_funduszu_zdrowia_z_dnia_4_grudnia_2020_r..pdf