Ogłoszenie o wykazie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości.

Znak sprawy: WGG.6840.1.2021.TM       Zabierzów, dn. 04.02.2021 r.

 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniach od 09.02.2021 r. do 02.03.2021 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Zabierzów.

Bartłomiej Stawarz
Zastępca Wójta Gminy Zabierzów
/-/