Rozstrzygnięty! Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2021 r.

x

Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów, których oferty zostały wybrane, zobowiązane są zgłosić się od dnia 10 lutego 2021 r. w Wydziale ds. Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, piętro 2, pokój nr 2.13, celem zawarcia z Gminą Zabierzów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

W przypadku gdy kwota przyznanej dotacji jest różna od wnioskowanej, należy zaktualizować kosztorys, ew. harmonogram realizacji zadania, ew. aktualizację dotyczącą rezultatów realizacji zadania publicznego i złożyć w Urzędzie Gminy Zabierzów najpóźniej trzy dni przed podpisaniem umowy, ewentualnie przesłanie w wersji elektronicznej na adres j.wozniak@zabierzow.org.pl. Nie przedłożenie zaktualizowanego kosztorysu, ew. harmonogramu, ew. aktualizację dotyczącą rezultatów realizacji zadania publicznego  uniemożliwia podpisanie umowy oraz przekazanie podmiotom na rachunek bankowy przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego.
Wyniki konkursu, oświadczenia oraz wzory zaktualizowanego kosztorysu, harmonogramu i rezultatów na realizację zadania są dostępne poniżej.

Zarządzenie Wójta Gminy Zabierzów Nr 24/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. BIP: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1881208,zarzadzenie-nr-242021-wojta-gminy-zabierzow-z-dnia-3-lutego-2021-roku-w-sprawie-wynikow-otwartego-ko.html

 

Pliki do pobrania