Nabór wniosków dot. przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe

Przypominamy, że w terminie do 31. stycznia 2021 roku prowadzony jest nabór wniosków dotyczących przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników w roku 2020.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zostać złożony między 1. a 31. stycznia 2020 roku na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu przyznawania nagród sportowych Gminy Zabierzów do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1 (parter), lub listownie przesłany do Urzędu Gminy Zabierzów na adres: Rynek 1, 32-080 Zabierzów z dopiskiem “wniosek o nagrodę sportową”.

Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż w związku z wprowadzeniem przepisów RODO, wnioski należy składać na nowym formularzu.

Informacje oraz komplet dokumentów w tej sprawie znajdą Państwo na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1438058,nagrody-gminy-zabierzow-za-osiagniecia-sportowe.html