Akcja konkursowa „W domu nie musi być nudno – postaw na rodzinę”

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Zabierzowie zaprasza rodziny, a także grupy warsztatowe ośrodków społecznych z terenu Gminy Zabierzów, do uczestnictwa w akcji konkursowej pod hasłem: „W domu nie musi być nudno- postaw na rodzinę ”.

plakat ostatecny PPP

Wyżej wymieniona akcja przeprowadzany jest pod patronatem Wójta Gminy Zabierzów Pani Elżbiety Burtan.

Głównym celem naszej akcji jest urozmaicenie życia rodzinnego i możliwość wspólnego działania w zdobyciu wartościowych nagród. Niemniej ważne w tym konkursie jest pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie kreatywności, wrażliwości, wyobraźni plastycznej uczestników konkursu, wzmacnianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu pracy, rozwijanie wrażliwości estetycznej, talentu i wyobraźni dziecka, popularyzacja polskich kolęd zachęcenie do czynnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie umiejętności wykorzystywania nowych technologii.

Konkurs „W domu nie musi być nudno-postaw na rodzinę ”, daje możliwość wykazania się różnymi talentami, które drzemią w naszych dzieciach i młodzieży, a często są ukryte.

Konkurs jest różnorodny i składa się z 7 form konkursowych, oto one:

 1. Bałwan bez śniegu,
 2. Choinka inna niż wszystkie,
 3. Rodzinne Jasełka,
 4. Piernikowy świat,
 5. Reportaż filmowy,
 6. Forma artystyczna Mam talent,
 7. Teledysk Bożonarodzeniowy.

Do każdego z 7 konkursów jest odrębny regulamin, z którym należy się koniecznie zapoznać przed przystąpieniem do konkursu.

Regulamin dostępny na stronach:

 • Gminy Zabierzów www.zabierzow.org.pl
 • GZEAS Zabierzów www.gzeaszabierzow.org.pl
 • SCKiP Gminy Zabierzów www.sckipgz.zabierzow.org.pl

Rodzina/ grupa społeczna może wziąć udział w 1 z 7 konkursów. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Nagrody za I, II i III miejsce są sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ich wysokość odpowiednio to 800,00, 600,00 i 300,00 złotych

w postaci kart podarunkowych. Nagrody są przyznawane w każdym z 7 konkursów.

Nagrodę specjalną w postaci bonu podarunkowego w kwocie 500,00 złotych, ufundowała Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie.

TERMIN PRZYJMOWANIA FILMÓW:

 1. od 4 stycznia 2021 do 17 stycznia 2021r do godziny 23:59.
 2. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Filmy, zdjęcia prac należy przesyłać wyłącznie drogą e-mail na adres: gkrpa@zabierzow.org.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: w miesiącu lutym 2021 r. na stronie internetowej Gminy Zabierzów www.zabierzow.org.pl oraz stronie Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Zabierzowie www.poradnia.zabierzow.org.pl

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Pani Kinga Gibadło telefon: (12) 285-40-20

email: gkrpa@zabierzow.org.pl

 

Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy.

Pliki do pobrania