Przedszkolaki z Nielepic uczciły Święto 11 Listopada

10

W tym roku w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Nielepicach realizowane były trzy projekty związane ze Świętem Niepodległości. Pierwszy projekt to ,,Szkoła do hymnu”. Przedszkole przyłączyło się do organizowanej akcji odśpiewania 4 zwrotek ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Dzieci  10 listopada o godzinie 11:11 uroczyście odśpiewały Hymn Polski, ubrane w barwach biało-czerwonych. Drugim projektem jaki został przeprowadzony był międzynarodowy projekt ,,Piękna nasza Polska cała”.  Celem tego projektu było kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.  W ramach tego projektu zorganizowano następujące przedsięwzięcia: ,,Konkurs Mody patriotycznej”, ,,Escape room- Niepodległość”, ,,Quiz wiedzy o Polsce”, konkurs plastyczny ,,Moja Ojczyzna”, ,,Poranki patriotyczne” oraz kąciki patriotyczne w salach przedszkolnych. Zasadzone zostało również drzewo, odbył się ,,Tydzień legend i baśni polskich”, dzieci poznały ojców niepodległości oraz innych sławnych Polaków oraz uczyły się tańców i pieśni patriotycznych. Ostatnim projektem realizowanym w tych dniach był projekt ,,Dzieci uczą rodziców”. W ramach tej ogólnopolskiej akcji szkoła otrzymała materiały do przeprowadzenia lekcji, a także specjalne zadanie do wykonania przez najmłodszych.

Tekst i zdjęcia: M.P.

Źródło: SCKiPGZ