Wójt Gminy Zabierzów ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 467/2 położonej w Balicach gm. Zabierzów.

Znak sprawy: WGG.6840.9.2020.TM                  Zabierzów, dn. 11.12.2020 r.

 

Informacja do ogłoszenia o przetargu na dz. nr 467/2 położoną w Balicach gmina Zabierzów.

Wójt Gminy Zabierzów informuje, iż zgodnie z powziętą informacją, na terenie działki nr 467/2 położonej w Balicach gmina Zabierzów, planowana jest inwestycja lotniskowa polegająca na budowie nowej drogi startowej dla lotniska Kraków- Balice.

Bartłomiej Stawarz
Zastępca Wójt Gminy Zabierzów
/-/

Pliki do pobrania