Konkursy Urzędu Statystycznego

Przekazujemy plakat, który zawiera informacje o wszystkich trwających obecnie konkursach, których celem jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego. Ponadto wykaz, opis i regulaminy poszczególnych konkursów umieszczone są na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie: https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/

plakat_konkursy.cdr