KOMUNIKAT Wójta Gminy Zabierzów

aanazwy-5

Mając na uwadze wprowadzenie czerwonej strefy na obszarze powiatu krakowskiego oraz obostrzenia z niej wynikające informuję się, że dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice ogłoszona pierwotnie na dzień 19 października 2020 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Zabierzów nie odbędzie się.

Nowy termin dyskusji zostanie podany w późniejszym czasie.

 

Wydział Planowania Przestrzennego

UG Zabierzów