Komunikat dot. wprowadzenia czasowego ograniczenia przyjmowania stron w Urzędzie Gminy Zabierzów

komunikat121020

Mając na uwadze systematyczny wzrost liczby osób zarażonych koronawirusem, dostrzegalny  również na terenie powiatu krakowskiego i naszej Gminy zdecydowaliśmy o wprowadzeniu czasowego ograniczenia przyjmowania stron w Urzędzie Gminy Zabierzów od dnia 12 października 2020 r.

Podstawową formą załatwiania spraw urzędowych pozostaje komunikacja elektroniczna (skrzynka podawcza EPUAP, mail:zabierzow@zabierzow.org.pl) lub telefoniczna. Od dnia 12 października 2020 r. osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy, będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji wizyty. W budynku Urzędu Gminy, na parterze, przygotowano specjalnie zabezpieczone stanowiska, bezpośredniej obsługi stron.

UWAGA !!!

Rezerwacja wizyt nie dotyczy:

- obsługi kasowej (w budynku przebywać będą mogły w tej sprawie maksymalnie 2 osoby) Uwaga! w związku ze zmianą pracy banku w Zabierzowie kasa będzie czynna codziennie do godziny 14.00.

- rejestracji bieżącej zgonów (w budynku przebywać będzie mogła w tej sprawie maksymalnie 1 osoba)

- zgodnie z wcześniejszymi ogłoszeniami wyłożenia planów zagospodarowania (w budynku przebywać będzie mogła w tej sprawie maksymalnie 1 osoba) i dyskusje publiczne w tym temacie, odbywają się normalnie.

Płatności z tytułu podatków i opłat należnych Gminie Zabierzów można dokonywać przelewem na indywidualne konto bankowe podane na decyzji podatkowej lub zawiadomieniu w sprawie wysokości opłaty z tytułu odbioru odpadów.

W przypadku braku indywidualnego konta bankowego (np. zagubienie) oraz w przypadku innych, niż wymienione płatności, przelewu środków można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zabierzów, nr: 26 8591 0007 0030 0000 0879 0003 w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Zabierzów.

Uwaga!

Numer rachunku do wpłat opłaty z tytułu odbioru odpadów  (jeśli ktoś nie posiada numeru indywidualnego):  15 8591 0007 0030 0150 0879 0952

Wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zabierzów dokonywane w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Zabierzów, ul. Kolejowa 10 są wolne od opłat bankowych.

Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Zabierzów, umieszczona zostanie Skrzynka Podawcza, w której będzie można pozostawić, w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej.

W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku/podania/dokumentu, uprzejmie prosimy o wskazanie w jego treści adresu email lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres email w formie skanu lub formie papierowej na nr fax.

W sprawie uzgodnienia terminu wizyty proszę kontaktować się z pracownikami przy telefonicznie pod numerami:

Sekretariat Wójta Gminy Zabierzów (12) 283 07 12

Księgowość (płatności, faktury) (12) 283 07 51

Opłata z tytułu odpadów (12) 28 307 58

Podatki:

Księgowość os. fizyczne: (12) 283 07 35;

Księgowość os. prawne: (12) 283 07 04;

Wymiar os. fizyczne:(12) 283 07 37;

Wymiar os. prawne: (12) 283 07 04;

Podatek od środków transportu, opłata skarbowa: (12) 283 07 53

Wydział Organizacyjny:

– Dziennik Podawczy (12) 283 07 00

Wydział ds. Rozwoju i Promocji (12) 283 07 33

Wydział Ochrony Środowiska: Kierownik wydziału: (12) 283 07 05,

Ochrona powietrza: (12) 283 07 56,

Stanowisko do obsługi programu „Czyste powietrze”: (12) 208 07 64

Wywóz odpadów: (12) 283 07 42,

Decyzje środowiskowe, bezdomne zwierzęta: (12) 283 07 55,

Wycinka drzew: (12) 283 07 57

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami(12) 283 07 28 lub (12) 283 07 26

Urząd Stanu Cywilnego (12) 283 07 29

Wydział Spraw Obywatelskich:

Ewidencja ludności (12) 283 07 25;

Dowody osobiste (12) 283 07 18;

Działalność gospodarcza: (12) 283 07 07;

Sprawy wojskowe, obronne, postępowania meldunkowe: (12) 283-07-45

Wydział Planowania Przestrzennego (12) 283 07 39, (12) 283 07 30

Zamówienia Publiczne (12) 283 07 46

Wydział Infrastruktury Komunalnej:

Zgody na wejście w teren dróg: 12 283 07 31;

Budowa, remonty, utrzymanie dróg: 12 283 07 02;

Urządzenia wodne: 12 283 07 15;

Czynsze w budynkach komunalnych: 12 283 07 40;

Zgłaszanie awarii oświetlenie ulicznego: 991 lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Gminy