Wielkie sprzątanie dawnego kamieniołomu w Zabierzowie

obraz nr 2

W poniedziałek 21 września 2020r. przeprowadzone zostało czyszczenie zbiornika wodnego zlokalizowanego w dawnym Kamieniołomie w Zabierzowie. Ze zbiornika oraz jego brzegów usunięto zalegające tam odpady. Specjalistyczna firma przy użyciu łodzi wyciągnęła  plastikowe i szklane butelki oraz inne opakowania z tworzyw sztucznych, aluminiowe puszki, gałęzie, opony, dywan, zalegające w zbiorniku elementy metalowe oraz drewniane. W trakcie sprzątania ze zbiornika wyciągnięto także trzy metalowe kosze na odpady – które w przeszłości zostały wrzucone do zbiornika. Odpady zostały przekazane do zagospodarowania uprawnionemu podmiotowi.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami