LGB Blisko Krakowa: Nabory wniosków do 4 listopada

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu:

- rozwijania działalności gospodarczej

http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2020/1506-ogloszenie-o-naborze-13-2020.html

- LGD Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: działań służących wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru.

http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2020/1507-ogloszenie-o-naborze-14-2020.html


Wsparcie udzielane jest w formie refundacji. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 21 października do 4 listopada 2020 r.

Pliki do pobrania