Ogłoszenie o pracę w PUK Zabierzów (samodzielna księgowa/samodzielny księgowy)

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W ZABIERZOWIE, UL. KOLEJOWA 38

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO: SAMODZIELNA KSIĘGOWA / SAMODZIELNY KSIĘGOWY
I.    Opis stanowiska pracy:
1.    Ewidencja dokumentów finansowo–księgowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości i obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
2.    Udział w pracach zamknięcia okresów księgowych, w tym uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych.
3.    Przygotowywanie analiz finansowych i zestawień w Excelu.
4.    Udział w przygotowywaniu deklaracji oraz sprawozdań finansowych.
5.    Monitorowanie bieżących zmian prawa podatkowego, bilansowego w powierzonym obszarze.
6.    Samodzielne naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło.
7.    Prowadzenie dokumentacji kadrowej.
8.    Przygotowanie deklaracji do ZUS, US, GUS itp.
9.    Obsługa programu Płatnik.
10.    Prowadzenie ewidencji czasu pracy (godziny pracy, urlopy, zwolnienia lekarskie).
II.    Wymagania:
1.    Samodzielność.
2.    Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych i prawa pracy.
3.    Dobra znajomość Excela.
4.    Znajomość programu księgowego CDN Optima.
III.    Oferujemy:
1.    Umowa o pracę na czas określony.
2.    Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: puk@zabierzow.com.pl  do dnia 15.10.2020 r.
Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącej rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Kolejowej 38.
2.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie l.nabaglo@zabierzow.com.pl
3.    Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
•    dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji – przez okres jej trwania,
•    dla celów rekrutacji: w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji – przez okres 12 miesięcy,
•    dla celów archiwalnych: na potrzebę ochrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.
5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.