Uwzględniono wnioski Gminy Zabierzów dot. korytarza kolejowego do CPK

raport_cpk

W Raporcie z konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” uwzględniono zgłaszane przez Gminę Zabierzów wnioski dot. poszerzenia korytarza kolejowego o autostradę A4 i możliwość wytrasowania nowej linii Kraków – Katowice przez tereny mniej zasiedlone i omijające najcenniejsze obszary Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Dodatkowo przyjęto również możliwość wykorzystania przy budowie nowej linii kolejowej częściowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury linii kolejowej E30 biegnącej przez Zabierzów. Przyjęto również wniosek o ominięcie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.

Przyjęte uwagi dają możliwość na kolejnych etapach przygotowania inwestycji wytyczenie nowych przebiegów linii, które w jak najmniejszym stopniu będą ingerować w teren gminy Zabierzów.

Pełny raport z konsultacji wraz z załącznikami graficznymi znajdują się na stronie poświęconej tej inwestycji:

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Bezpośredni link do raportu w formacie PDF:

https://cpkonline.sharepoint.com/:u:/s/raportssl/ESeXf0CKb1tDjnK69tflCNwB3TcWazzHbbTLlSOL7MNigg?e=88Fx3R&download=1