LGD Blisko Krakowa – ogłoszone nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu:

- kształtowania oferty lub promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki Skarby Blisko Krakowa. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 8 do 22 września 2020 r. Więcej informacji pod linkiem: http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2020/1489-ogloszenie-o-naborze-11-2020.html

- realizacji inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 8 do 22 września 2020 r. Więcej informacji pod linkiem: http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2020/1490-ogloszenie-o-naborze-12-2020.html

Pliki do pobrania