Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Zabierzowie dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin

Bez nazwy-1

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny
w Zabierzowie dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin

czynny

Wtorek 16.00 – 18.00

Czwartek 16.00 – 18.00

 

Uprzejmie informujemy, że od 14 lipca 2020 roku przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Zabierzowie. Jednocześnie przypominamy o nadal obowiązujących obostrzeniach i zaleceniach Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, tj. w budynkach użyteczności publicznej zobowiązani jesteśmy stosować środki ochrony osobistej. W związku z powyższym:

  • w pomieszczeniu Punktu może znajdować się 1 osoba,
  • do Punktu wchodzimy w maseczce lub przyłbicy oraz
    w rękawiczkach,
  • przed wejściem do Punktu należy zdezynfekować ręce,
  • należy zachować bezpieczną odległość od innych osób (co najmniej 2 metry).