Diamentowy Jubileusz w Więckowicach

Diamentowi Jubilaci (1)

W dniu 15 lipca 2020 r.  Więckowicach świętowaliśmy  piękny Jubileusz 60 – lecia Małżeństwa  Państwa Heleny i Adama Ziarkowskich. Z tej okazji został specjalnie przygotowany Dyplom z Gratulacjami od  Wójt Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan, bukiet 60 róż w koszu od Sołtysa i Rady Sołeckiej Więckowic  a także spotkanie w gronie najbliższej rodziny. Dostojnym  Diamentowym Jubilatom życzymy samych pogodnych dni na dalsze lata życia i miłości małżeńskiej. Niech Nam żyją na długie lata. Dziękujemy, że mamy tak Dostojnych Jubilatów w Sołectwie Więckowice.

Tekst i zdjęcia:

Adam Wierzbicki

Sołtys Więckowic  i Radny Gminy Zabierzów