Ogłoszenie o wykazie o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy.

Znak sprawy: WGG.6845.6.2020.TM                         Zabierzów, dnia 08.07.2020 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniach od 10.07.2020 r. do 31.07.2020 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Gminy Zabierzów.

 

 

Elżbieta Burtan
Wójt Gminy Zabierzów
/-/