Wybory Prezydenta RP 2020

unnamed

Zapraszamy do korzystania z informatora wyborczego opublikowanego na stronie BIP:

https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,m,331489,obwieszczenia-informacje-komunikaty.html

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: 12 283 07 59 lub e-mail: b.baranski@zabierzow.org.pl

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju:

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę ujętego w spisie wyborców Gminy Zabierzów, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca dokonuje zgłoszenia w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, (poniedziałek – godz. 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek – godz. 8.00 – 16.00, piątek – godz. 8.00 – 15.00) :

1)    osobiście – poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Biurze Obsługi Interesanta (parter) – UWAGA !!! w sprawach wyborczych, nie obowiązuje nakaz wcześniejszego, telefonicznego umawiania wizyt !!!

2)    za pośrednictwem tradycyjnej poczty – na adres Urzędu Gminy Zabierzów – decyduje data wpływu do UG Zabierzów.

3)    elektronicznie – za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP

!!!UWAGA!!! Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego (wyłącznie elektronicznie lub telefonicznie) najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

 

Sekretarz Gminy Zabierzów

Bartosz Barański