Radni Gminy Zabierzów udzielili absolutorium wójt Elżbiecie Burtan

IMG_1703
Na XIX sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 26.06.2020 r. odbyła się debata nad Raportem o stanie gminy Zabierzów za 2019 rok. Podjęto też uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Zabierzów za rok 2019 oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2019. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 19 radnych przy 1 głosie wstrzymującym.
Tekst i zdjęcia: W.Wojtaszek
UG Zabierzów