Wznowienie zajęć stacjonarnych w świetlicach środowiskowych Gminy Zabierzów

201909211140349

W związku z pandemią, praca świetlic środowiskowych do maja 2020 r. była ograniczona do pracy zdalnej.

W maju rozpoczęły się zajęcia sportowe na boiskach, a od lipca w ramach AKCJI LATO 2020 będą uruchomione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w pozostałych świetlicach, z rekomendacją zajęć na wolnym powietrzu. Liczba godzin zajęć będzie zwiększona o godziny niezrealizowane w miesiącach poprzednich i będzie indywidualnie uzgadniana przez wychowawców z rodzicami dzieci uczestniczących w zajęciach.Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, z zastosowaniem obowiązującego od maja Regulaminu zajęć profilaktycznych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych Gminy Zabierzów oraz o ustalone Procedury bezpieczeństwa  w okresie pandemii Covid-19 w na zajęciach profilaktycznych w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Gminy Zabierzów. Zarówno w regulaminie jak i w procedurach są określone obowiązki wychowawców, rodziców i dzieci. Dokumenty te są dostępne u wychowawców świetlic, którzy mają obowiązek zapoznania z nimi wszystkich rodziców i uczestników.

 

W czasie zajęć dzieci będą korzystać z poczęstunku, oczywiście w jednorazowych opakowaniach. Organizacją poczęstunku będą zajmować się wychowawcy, a finansowaniem GKRPA w Zabierzowie.

 

Wszystkim życzymy bezpiecznego i miłego wypoczynku wakacyjnego.

 

Członkowie GKRPA w Zabierzowie

Pliki do pobrania