Więckowice pamiętają o Św. Janie Pawle II

2020.05.17 - Majówka 2020 w Węckowicach - 100 Lecie urodzin Św. Jana Pawła II (7)

W  niedzielę  17 Maja 2020 roku w Więckowicach przy zabytkowej kapliczce Matki Bożej znajdującej się przy ul. Słonecznej zostało zorganizowane wspólnie z Proboszczem  parafii  w Kobylanach przy udziale Sołtysa i Rady Sołeckiej  Więckowic  wspólnie z OSP Więckowice, wyjątkowe nabożeństwo majowe – w przededniu  100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II.  Uroczystościom przewodniczył Proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kobylanach ks. kan. Józef Iwulski.  Ze względu na stan epidemii panujący w kraju, zastosowano wszelkie środki bezpieczeństwa (odległość, ubrane maseczki). Poprzez wspólny śpiew Litanii Loretańskiej, oraz pieśni maryjnych tak bliskich sercu Św. Jana Pawła II mogliśmy wspólnie jako społeczność oddać hołd Wielkiemu Rodakowi, wpisując się w ten sposób w ogólnopolskie uroczystości jakie towarzyszą 100 rocznicy urodzin Papieża Polaka. To było wzruszające spotkanie w Więckowicach – a co warto zaznaczyć – przy pięknej i słonecznej pogodzie. Najważniejszym Gościem jednak były przywiezione w Kościoła Parafialnego Relikwie Św. Jana Pawła II.

Po wspólnym odśpiewaniu Litanii Loretańskiej  oraz modlitwie poprowadzonej przez ks. Józefa Iwulskiego  zaśpiewano „Barkę” przy akompaniamencie akordeonu.

Z tej okazji Sołtys Więckowic, składa serdeczne podziękowania tym osobom –zgromadzonym  i zaangażowanym w przygotowanie wyjątkowego spotkania: p. Krzysztofowi  za towarzyszenie Nam muzyką poprzez akordeon,  przedstawicielom Rady Sołeckiej Więckowic , Prezesowi OSP Więckowice wraz z Druhami za właściwe zabezpieczenie spotkania, Proboszczowi parafii  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego za obecność, wspomnienia o Janie Pawle II i  przywiezienie Jego relikwii wszystkim Mieszkańcom Więckowic reprezentowanych w tym dniu od najmłodszego pokolenia aż po najstarszych.

Przy tej okazji Sołtys Więckowic dziękuje Mieszkańcom, którzy  dbają codziennie o  to ważne i symboliczne miejsce na terenie Sołectwa Więckowice.

 

Tekst i zdjęcia:

Adam Wierzbicki

Radny Gminy Zabierzów

Sołtys Więckowic