Zmiana organizacji pracy Urzędu i jednostek – możliwość zarezerwowania wizyty i załatwienia spraw osobiście

20200317_064011

Szanowni Mieszkańcy,

Mając na uwadze aktualne działania administracji rządowej i samorządowej zmierzające w kierunku stopniowej likwidacji ograniczeń dostępu obywateli do usług świadczonych przez instytucje publiczne, zdecydowaliśmy o zakończeniu czasowego zawieszenia bezpośredniej obsługi stron w Urzędzie Gminy Zabierzów oraz GZEAS w Zabierzowie od dnia 4 maja 2020 r.

Z uwagi na fakt, iż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nadal obowiązuje stan epidemii, w trosce o Państwa zdrowie, a także zdrowie pracowników, zdecydowaliśmy o zmianie formuły dostępu do Urzędu Gminy Zabierzów oraz GZEAS w Zabierzowie.

Podstawową formą załatwiania spraw urzędowych nadal pozostaje komunikacja elektroniczna (mail: zabierzow@zabierzow.org.pl) lub telefoniczna. Od dnia 4 maja 2020 r. osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy oraz GZEAS w Zabierzowie, będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji wizyty. W budynku Urzędu Gminy, na parterze, przygotowano specjalnie zabezpieczone stanowiska, bezpośredniej obsługi stron. UWAGA !!!

Rezerwacja wizyt nie dotyczy: – obsługi kasowej (w budynku przebywać będą mogły w tej sprawie maksymalnie 2 osoby)

- sporządzania aktów zgonu (w budynku przebywać będzie mogła w tej sprawie maksymalnie 1 osoba)

Płatności z tytułu podatków i opłat należnych Gminie Zabierzów można dokonywać przelewem na indywidualne konto bankowe podane na decyzji podatkowej lub zawiadomieniu w sprawie wysokości opłaty z tytułu odbioru odpadów.

W przypadku braku indywidualnego konta bankowego (np. zagubienie) oraz w przypadku innych, niż wymienione płatności, przelew środków można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zabierzów, nr: 26 8591 0007 0030 0000 0879 0003 w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Zabierzów.

Wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zabierzów dokonywane  w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Zabierzów, ul. Kolejowa 10 są wolne od opłat bankowych.

Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Zabierzów, GZEAS, SCKiP oraz PUK Zabierzów Sp. z o.o. umieszczona zostanie Skrzynka Podawcza, w której będzie można pozostawić, w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej.

W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku/podania/dokumentu, uprzejmie prosimy o wskazanie w jego treści adresu email lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres email w formie skanu lub formie papierowej na nr fax.

W sprawie uzgodnienia terminu wizyty proszę kontaktować się z pracownikami telefonicznie pod numerami:

Sekretariat Wójta Gminy Zabierzów (12) 283 07 12

Księgowość (płatności, faktury) (12) 283 07 51

Opłata z tytułu odpadów (12) 28 307 58

Podatki:

Księgowość os. fizyczne: (12) 283 07 35;

Księgowość os. prawne: (12) 283 07 04;

Wymiar os. fizyczne:(12) 283 07 37;

Wymiar os. prawne: (12) 283 07 04;

Podatek od środków transportu, opłata skarbowa: (12) 283 07 53

Wydział Organizacyjny:

– Dziennik Podawczy (12) 283 07 00

Wydział ds. Rozwoju i Promocji (12) 283 07 33

Wydział Ochrony Środowiska: Kierownik wydziału: (12) 283 07 05,

Ochrona powietrza: (12) 283 07 56,

Wywóz odpadów: (12) 283 07 42,

Decyzje środowiskowe, bezdomne zwierzęta: (12) 283 07 55,

Wycinka drzew: (12) 283 07 57

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami (12) 283 07 28 lub (12) 283 07 26

Urząd Stanu Cywilnego (12) 283 07 29

Wydział Spraw Obywatelskich:

Ewidencja ludności (12) 283 07 25;

Dowody osobiste (12) 283 07 18;

Działalność gospodarcza: (12) 283 07 07;

Sprawy wojskowe, obronne, postępowania meldunkowe: (12) 283-07-45

Wydział Planowania Przestrzennego (12) 283 07 39, (12) 283 07 30

Zamówienia Publiczne (12) 283 07 46

Wydział Infrastruktury Komunalnej:

Zgody na wejście w teren dróg: 12 283 07 31;

Budowa, remonty, utrzymanie dróg: 12 283 07 02;

Urządzenia wodne: 12 283 07 15;

Czynsze w budynkach komunalnych: 12 283 07 40;

Zgłaszanie awarii oświetlenie ulicznego: 991 lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Gminy

GZEAS (12) 285 15 62 wew. 24 lub email: gzeas@zabierzow.org.pl

Sposób obsługi stron i załatwiania spraw w SCKiPGZ oraz w PUK Zabierzów prosimy sprawdzać na bieżąco telefonicznie: SCKiPGZ (12) 285 11 79 oraz PUK (12) 285 36 71, (12) 285 36 72.

 

Wójt Gminy Zabierzów

   Elżbieta Burtan