100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II- ślady pamięci w Gminie Zabierzów

pomnik Jana Pawła II w Zelkowie

Poza wspaniałymi walorami przyrodniczymi, bogatą historią, zabytkami  i  malowniczymi jurajskimi krajobrazami - atutem świadczącym o niepowtarzalności naszej Gminy, są również ślady pamięci i obecności św. Jana Pawła II, które pozostawił w naszych sercach i umysłach nie tylko jako papież ale  jako wikariusz, arcybiskup metropolita krakowski i kardynał. Wiele tych śladów zostało w piękny i trwały sposób upamiętnionych na terenie gminy Zabierzów w postaci m.in. pomników, tablic i miejsc.

Wójt Gminy Zabierzów

   Elżbieta Burtan

Niewątpliwie najważniejszym z takich miejsc jest Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Ba­lice (Kraków Airport), noszący nie bez przyczyny jego imię. Wszak tu w Balicach żegnano Jana Pawła II po jego pielgrzymkach do Ojczyzny: – pierwszej, 10.06.1979 r., – drugiej, 23.06.1983 r., – czwartej, 16 VIII 1991 r. (po Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie), – szóstej, 10.06.1997 r., – siódmej, 17.06.1999 r.; także podczas trzeciej pielgrzymki 11.06.1987 r. gdy odlatywał do Szczecina. W Balicach witano papieża 16.08.2002 r. przybywającego z ósmą piel­grzymką do kraju, i żegnano go 19.08.2002 r.  nie przypuszczając, że była to ostatnia. Pierwszą pielgrzymkę upamiętnia głaz wystawiony w jej 30. rocznicę w Zabierzowie przy skrzyżowaniu głównych dróg, w miejscu zwanym Topólkami, gdzie mieszkańcy zebrali się, by pożegnać jadącego na lotnisko Ojca Świętego. Ostatnia pielgrzymka zapisała się w histo­rii Radwanowic, Rząski oraz Zabierzowa. W Radwanowicach upamiętnia ją, nie tyle co od­słonięty w 2005 r. pomnik św. Jana Pawła II, co tamtejszy kościół pw. św. Brata Alberta, pod który kamień węgielny został przez niego poświęcony 18.08.2002 r. podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach. Świątynię, którą wzniesiono, jako wotum wdzięczności mieszkańców za 25 lat pontyfikatu św. Jana Pawła II stała się także miejscem złożenia relikwii – jego piu­ski. Ofiarował ją 13.06.2010 r. osobisty sekretarz Jana Pawła II abp Mieczysław Mokrzycki, obecny metropolita lwowski. W Rząsce – skromna tabliczka wmurowana obok sceny figu­ralnej Ukrzyżowania za tamtejszym kościołem parafialnym przypomina, że tędy (autostra­dą) podczas ostatniej pielgrzymki – 16.08. 2002 r. prowadziła trasa przejazdu Jana Pawła II z lotniska w Balicach do arcybiskupiej rezydencji w Krakowie. Zaś w Zabierzowie – papieska wizyta zbiegła się z ukończeniem budowy przykościelnej dzwonnicy, na której obok trzech innych dzwonów zawisł największy z nich, ważący 820 kg – poświęcony Janowi Pawłowi II. Także Zabierzów – to dziś najważniejsze miejsce kultu św. Jana Pawła II. W dniu 25.11.2013 r. do tutejszego kościoła parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu uroczyście wprowadzono relikwiarz z kroplą krwi Ojca Świętego. Jednak po raz pierwszy Karol Wojtyła, jako młody ksiądz, wikariusz krakowskiej parafii św. Flo­riana odwiedził tutejsze okolice 1.05.1952 r. podczas rowerowej wycieczki z Krakowa. Jej celem była Dolina Bolechowicka oraz groty w Wierzchowiu. To jedyna udokumentowana wycieczka ks. Wojtyły w okolice Zabierzowa, chociaż, jak wskazują różne relacje, w okresie lat 50. XX w. wielokrotnie bywał on w podkrakowskich dolinkach. Bolechowice Karol Wojtyła ponownie odwiedził 29.06.1965 r. już jako arcybiskup, metropolita krakowski. Kolejne jego tu duszpasterskie wizyty miały miejsce 1.11.1967 r., 29.04.1972 r. i 2.05.1972 r., 30.04.1974 r. oraz 1.02.1978 r. Podczas wizyt w 1972 r. oraz w 1978 r. Kardynał K. Wojtyła odwiedził punkt katechetyczny w Zelkowie. Szczególnie pamiętną okazała się druga wizyta. Otóż występujący wówczas miejscowy, ludowy zespół „Herody” w jednej ze swoich przyśpiewek życzył kardynałowi , by został papieżem. Dla upamiętnienia tych wydarzeń, 25.09.1999 r. w Zelkowie, dokładnie naprzeciw dawnego punktu katechetycznego, przy dzisiejszej szkole, odsłonięto ufundowany przez mieszkańców pomnik Jana Pawła II. Także w 1972 r. kardynał Wojtyła odwiedził Łączki Kobylańskie poświęcając krzyż i stojącą obok kapliczkę Matki Bożej, o czym przypomina okolicznościowa tablica. Odrębna ta­blica na kapliczce podaje datę jej budowy w 1962 r. i poświęcenia w 1963 r. przez kardynała Wojtyłę. Zapewne nastąpiło to podczas wizytacji Rudawy w 1963 r., lecz wówczas Karol Wojtyła nie był jeszcze kardynałem.

Kolejną wizytację kanoniczną na terenie gminy Zabierzów kardynał Karol Wojtyła odbył w okre­sie 30.04. – 2.05.1977 r. nawiedzając parafię w Morawicy, do której należały wówczas Alek­sandowice, Balice, Brzoskwinia, Burów, Kleszczów oraz Szczyglice. We wszystkich tych miejsco­wościach 1.05.1977 spotkał się z mieszkańcami, zaś w Szczyglicach, w tamtejszej kaplicy odprawił Mszę św., o czym przypomina umieszczona na jej ścianie, a ufundowana przez mieszkańców pamiątkowa tablica.

Kilkakrotnie kardynał Karol Wojtyła bawił w Rudawie. Po raz pierwszy 15.05.1963 r., jeszcze jako arcybiskup, wizytując parafię, następnie 9.06.1970 r. i 26.10.1976 r. na zjazdach koleżeńskich księ­ży, oraz 1.11.1970 r. wygłaszając homilię z okazji rozpoczęcia nowenny w 900-lecie parafii. W lipcu tegoż roku odwiedził Zabierzów dokonując poświęcenia przebudowanej fasady tutejszego kościoła parafialnego oraz kaplicy cmentarnej. W dniu 15 września 2019 roku w Bolechowicach odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy o nadaniu imienia Świętego Jana Pawła II Parkowi w Bolechowicach. Po Mszy Świętej poświęcono i odsłonięto tablicę pamiątkową, która znajduje się na głazie od strony ulicy Kościelnej w Bolechowicach. W sąsiedztwie kościoła w Bolechowicach znajduje się okazały Dąb Jana Pawła II posadzony 16.10.2008 r. w 30. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową.

18, maja 2020 r.

 

Źródło:

Przewodnik  Turystyczny 

„Gmina Zabierzów Jurajska Kraina”

 

 

 

 

 

#100lecieurodzinJP2 #MałopolskaJP2