KORONAWIRUS – informacje zalecenia

Bez kknazwy-1

Znajdziesz tutaj aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje, jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.Strona internetowa Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/koronawirus